SCAN

 

 
  negativní filmy
pozitivní filmy
barevné i černobílé
od 35mm  - NIkon - 42bit, densita 4,8
odrazové materiály
fotografie
transparentní předlohy do 18 x 24cm
skleněné negativní desky
skleněné pozitivní desky
Microtek ScanMaker - 48bit, densita 4,5